Úvod

Našou prioritou je pomôcť Vám šetriť energie, prírodné a ľudské zdroje.

 

 

       Vitajte na našej stránke, pomocou ktorej Vám chceme predstaviť kvalitu našich služieb, dodaných tovarov a zrealizovanej práce.

Naše krédo a titul stránky je IDE O KVALITU – NIE  O KVANTITU!!!

Neistá doba Nás všetkých navádza zamyslieť sa nad možnosťami, ako a kde čo najefektívnejšie investovať do nášho bývania, aby nám táto investícia šetrila nielen  naše peniaze, ale aj vzácny ČAS. Preto sa častejšie vynára otázka: CENA? KVALITA? -

Koľký sme sa veľa krát poučili na vlastnej skúsenosti, že nie všetko lacné je dobré a vydrží to, čo kvalitný, značkový a certifikovaný tovar, služba…

Našim cieľom je ponúkať naše služby a dodávky v tej najlepšej kvalite za čo najlepšiu cenu, primeranú trhu, aby ste ušetrili nielen Vaše peniaze, ale aj drahocenný čas strávený zbytočnými  reklamáciami – “Náš Čas = Váš ČAS !!! 

Len preto, že som chcel ušetriť na nesprávnom mieste. Preto spolupracujeme len s tými, o ktorých vieme, že sú  odborníkmi vo svojich profesiách. Ponúkaný tovar a služby majú  všetky záruky a teda aj VY aj MY sa môžeme na nich obrátiť a spoľahnúť.

Spokojný zákazník a perfektne odvedená práca nás posúvajú ďalej pomáhať Vám a poskytovať rôzne zľavy u našich obchodných partnerov.

O nás

FOTOVOZ, s.r.o. Fotovoltika a obnovitelné zdroje – Bratislava – Trnava a západoslovenský región pôsobenia: Bratislava, Trnava, Nitra, Senica, PN, HC, SC, MY, PK, …

Poskytujeme služby v oblasti stavebníctva:

-    ZHOTOVITEĽ  SIEA – FOTOVOZ s.r.o. – zelenadomacnostiam.sk → DOTÁCIE + realizácie, oblasť FOTOVOLTIKA

- Energetická certifikácia budov, Energetické audity, Energeticko efektívne riešenia (vykurovanie, ohrev TUV, fotovoltika, biomasa,…),

- Stavby rodinných domov na klúč - Projekcia a inžiniering, reality (od kúpy pozemku až po kolaudáciu),

- Odborné poradenstvo v oblasti Teplotechniky stavieb – Energetické projektové hodnotenie stavieb - už počas projektovej časti stavby, teplotechnika, ako aj poradenstvo pri výbere kvalitného sortimentu zákazníkom a potrebných komponentov, od návrhu, cez dodávku, až po kvalitnú realizáciu stavebných diel.

Dlhoročné skúsenosti v oblasti projekcie a realizácie stavebných diel, energetickej certifikácie budov a teplotechniky stavieb nám dávajú možnosťi poskytnúť Vám odborné poradenstvo pri budovaní úsporného bývania už pri projektovaní Vašeho vysnívaného nenáročného bývania s využitím obnovitelných zdrojov, pre skutočné šetrenie spĺňajúce všetky technické požiadavky dnešných inovatívnych trendov, pri rekonštrukciách a novostavbách rodinných domov, bytových domov, priemyselných a obchodných objektoch.