IMG_20170907_143751

FOTOVOZ  s.r.o.

- Fotovoltaika a obnoviteľné zdroje

 

Spoločnosť FOTOVOZ, s.r.o. je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu www.zelenadomacnostiam.sk.

Naše dlhoročné skúsenosti z oblasti Teplotechniky stavieb – ENERGETICKEJ CERTIFIKÁCIE BUDOV, ale aj realizácie fotovoltaiky , Vám radi ochotne odovzdáme, poradíme, prípadne prepočítame vhodnosť Vašej požiadavky a navrhneme pre Vás to najefektívnejšie riešenie pre úsporu energií.

U nás sa za dobré rady neplatí. Vy nato nemáte, aby ste šetrili? Kúpte si auto, ktoré vás už nič nebude stáť a bude Vám iba šetriť peniaze. Poradíme ako nato, sme tu pre Vás, vieme ako nato – šetrite s nami.

Špecializujeme a zamerali sme sa predovšetkým na Fotovoltický ohrev Teplej úžitkovej vody (TÚV), nakoľko je to nielen naša každodenná potreba, ale aj všeobecná spotreba a teda cena za jej samotnú prípravu sa prejaví v naších mesačných nákladoch.

Keď nechceme ďalej zadarmo odovzdať alebo nevyužiť našu elektráreň, je tu pre Vás možnosť Záložného zdroja, ktorý sa postará o správne využitie elektrárne v reálnom čase a uloženie nevyužitej energie na jej správne využitie pre šetrenie – prevádzka v čase odpočinku z prebytkov našej šetričky.

Aj VY platíte za prípravu TÚV ,  keď ju práve v tom čase nepotrebujete a hlavne nespotrebujete?

MY a naši klienti UŽ NIE.

e-mail: jozef.daniska1@gmail.com
kontakt: +421 948 52 51 53

Aktuality

Ďaľšie kolo dotácií na Fotovoltaické systémy pre mimo Bratislavský kraj – Celo Slovenské -

bude 20.8.2019  o  15.00 hod.  SEČ

 

Na tomto mieste je potrebné upozorniť aj na zmeny, ktoré v roku 2018 čakajú žiadateľov o poukážky na fotovoltické panely. Ide o dve významné zmeny. V prvom rade sa zníži sadzba podpory na inštaláciu fotovoltických panelov o 100 € a v druhom rade pribudne nová povinná príloha k  žiadosti o preplatenie poukážky. Uvedenie malého zdroja do 10 kW do prevádzky má podľa zákona výrobca elektriny do 10 pracovných dní od spustenia zariadenia oznámiť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, bez ohľadu na použité technické riešenie. Toto oznámenie a celý proces pripojovania je uvedený na týchto linkoch :

Západoslovenská distribučná, a.s.

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.

Východoslovenská distribučná, a.s.

Samozrejmosťou však je, že Vám pri realizácii tejto povinnosti budeme nápomocní.

HARMONOGRAM

https://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/harmonogram/

 

Často kladené otázky – dôležité odkazy

 

http://zelenadomacnostiam.sk/sk/zhotovitelia/najcastejsie-otazky/

http://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/podporovane-zariadenia/fotovolticke-panely/

 

 

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na www.zelenadomacnostiam.sk.

Dotácia na systémy Logitex

Europsky fond regionalneho rozvojaSystémy Logitex sú podporované v rámci projektu EU Zelená domácnostiam.
Návod na vyplnenie žiadosti o podporu systémov Logitex na stránke www.zelenadomacnostiam.sk:

zelana domacnostiam

 

Vo formulári žiadosti o vydanie poukážky je potrebné uviesť všetky požadované náležitosti – IDEÁLNE OSOBNE.

1. Registrácia miesta inštalácie
Uviesť musíte tiež presné informácie o mieste inštalácie, okrem iného aj súpisné číslo a číslo listu vlastníctva nehnuteľnosti. Pri rozostavanej stavbe sa súpisné číslo neuvádza. Rozostavaná stavba musí byť zapísaná v katastri.

2. Technická špecifikácia zariadenia

Fotovoltaický panel – Typ podľa dohody zo zhotoviteľom

3. Kontaktné údaje
V tejto časti uvádzajte kontaktné údaje vrátane e-mailovej adresy, na ktorú príde správa, prostredníctvom ktorej budete môcť potvrdiť záujem o poukážku.

Tieto údaje na získanie poukážky pre fotovoltaické systémy Logitex zatiaľ stačia. Žiadosť odošlite, príde Vám potvrdzovací email, v ktorom treba do 24 hodín kliknúť na odkaz POTVRDIŤ. Týmto spôsobom verifikujete svoj záujem o poukážku.

⇓⇓⇓ Tu môžete požiadať o vydanie poukážky. Presmerovanie na formulár na zelenadomacnostiam.sk ⇓⇓⇓

→   Požiadať o poukážku   ←

 

NOVINKAv spolupráci s SG SLOVENSKO s.r.o.

sme pre Vás pripravili  lepší prehľad kompletne ponúkaných produktov a komponentov fotovoltických elektrární, ako aj základné zostavy pre ostrovné Elektrárne + e-shop. 

 

CHCETE NAOZAJ ŠETRIŤ? TAK NEVÁHAJTE A KONTAKTUJTE NÁS.

Chcete mať nielen teplú vodu po celý rok takmer zadarmo a zároveň aj znížiť spotrebu a fakturovanú sumu za energie od Distribútora?

My vieme ako a máme riešenie pre každého – Ekologické, Ekonomické a Energetické riešenie PRE KAŽDÉHO

FOTOVOLTAICKÝ OHREV VODY, UNIKÁTNY SLOVENSKÝ PATENT

ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY –  LOGITEX

 

foto

OHREV Patent

 

 

 

Využite silu slnka, možnosti a technológie dnešnej doby s ohľadom na budúcnosť, využívanie obnovitelných zdrojov energie šetrí nielen Vaše zdroje a mesačné náklady, ale aj životné prostredie.

Zobúdzajte sa s pocitom – slniečko svieti a my šetríme…

Pomôžeme Vám znížiť mesačné náklady viac ako o 50%, nenáročna a rýchla montáž, bezúdržbová prevádzka, prebytky spotrebujete v domácnosti, využite možnosť dotácie z EÚ a ešte viac znížte aj tak rýchlu návratnosť až na 3 roky. Zvyšovaniu cien energií sa v najbližších rokoch nevyhneme, tak prečo nešetriť už teraz.

SPOLAHNITE SA NA NÁS, VYBAVÍME VŠETKO ZA VÁS.

Disponujeme všetkými potrebnými oprávneniami na splnenie legislatívnych podmienok, pre bezproblémové získanie dotácie na podporované Fotovoltaické systémy 1-10 kWp pre domácnosti - www.zelenadomacnostiam.sk.

Z hybridným systémom LOGITEX, vieme znížiť náklady na jestvujúce systémy vykurovania a prípravy TÚV, ale aj navrhnúť riešenie pre NOVOSTAVBY podľa platných noriem a možností pripojenia na jestvujúce siete.  LOGITEX – fotovoltaický ohrev vody znižuje spotrebu energo zdroja na prípravu teplej vody, ale aj na vykurovanie a môže pomáhať ako predohrev iným spotrebičom. Navyše, ak systém nezohrieva môže vyrábať energiu pre iné účely, ako klimatizácia alebo iné bežné spotrebiče, ktoré majú nepretržitú prevádzku – chladnička, PC, TV…

Máte dilemu či je to vhodné a možné riešenie aj pre Vás.

  ÁNO, neváhajte a kontaktujte nás, radi Vám vysvetlíme prípadne zodpovieme na nejasnosti.

U nás sa za dobré rady neplatí…

 

Spoločnosť FOTOVOZ s.r.o. je držiteľom oprávnenia Ministerstva hospodárstva pre inštalatérov fotovoltických systémov podľa §13a ods. 7 zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výrobe. – ZHOTOVITEĽ – zmluvný partner SIEA v projekte www.zelenadomacnostiam.sk

 

Ako certifikovaná spoločnosť a zmluvný partner spoločnosti LOGITEX spol s r.o. Vám prinášame inovatívne riešenia šetrenia energií pre každodennú potrebu a spotrebu, zaručujeme  bezproblémovú montáž a funkčnosť, záručný a pozáručný servis, ako aj iné možnosti využitia pomocou dnes dostupných IT riešení.

 

 

Otázky a odpovede k poukážkam

Ako mám postupovať pokiaľ chcem získať poukážku na systémy LOGITEX?
v prvom kroku treba požiadať o vydanie poukážky. Návod ako správne vyplniť žiadosť o vydanie poukážky nájdete v článku Dotácie na systémy LOGITEX.

Mám doručenú Zmluvu o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, čo mám teraz robiť?

  1. Skontrolujte si správnosť identifikačných údajov na zmluve
  2. Skontrolujte si či máte na poukážke, ktorá je súčasťou zmluvy správne zvolené zariadenie, výrobný typ a výrobcu > vzor správne vyplnenej poukážky
  3. Na jednej zmluve dajte úradne overiť podpis(y). Čestné vyhlásenia ani kópia zmuvy, ktorá vám zostáva sa úradne neoveruje
  4. Do 30 dní od vydania poukážky odovzdajte zmluvu s úradne overeným podpisom zhotoviteľov
  5. K zmluve sa prikladajú povinné dokumenty:
  • list vlastníctva – postačuje z www.katasterportal.sk
  • v prípade novostavby bez súpisného čísla kópia právoplatného stavebného povolenia
  • Zhotoviteľ zaregistruje poukážku v Informačnom systéme Zelená domácnostiam. Od tohto momentu je pokážka platná a zhotoviteľ musí najneskôr do 6 mesiacov od vydania poukážky zrealizovať montáž zariadenia. V deň registrácie je vystavená aj faktúra.

Hodnota poukážky na inštaláciu zariadenia, respektíve hodnota oprávnených výdavkov uvedená na faktúre sa posudzuje z akej sumy?
Celkové oprávnené výdavky sú výdavky maximálne v hodnote 50 % z celkovej výšky faktúry vrátane DPH. To znamená, že pokiaľ si chcem uplatniť celú hodnotu vydanej poukážky napr. 2.100 €, celková fakúrovaná suma systému musí byť minimálne 4.200 €. Pokiaľ bude suma na faktúre nižšia napr. 3.000 €, poukážka sa uplatní na maximálne 50 % fakúrovanej sumy t.j. 1.500 €. Rozdiel 600 € (hodnota poukážky 2.100 €  – 1.500 €  50% oprávnených výdavkov) nie je možné využiť.

Ďalšie podrobnosti najdete na stránke Zelená domácnostiam.

http://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/podporovane-zariadenia/fotovolticke-panely/

 

HFVE SGS 3000 VA/24 V/ 90 Ah, LiFeYPo 2,16 kWh

Hybridná, fotovoltaická elektrárnička SGS 3000 VA, dobré riešenie na využitie štátnej dotácie

novinka top produkt – doprava zdarma

   Hybridná, fotovoltická elektrárnička je zariadením určeným pre montáž na menšie rodinné domy, chaty, garáže, prípadne na iné objekty, nevyžadujúce nadmerne veľké množstvo elektrickej energie. Má schopnosť vyrobiť dostatok energie do priamej spotreby a prebytočnú energiu ukladá do stredne veľkej batérie na neskoršie /nočné/ využitie. V uvedenej zostave je navrhnutý menič 3000 VA. V súprave sa používa hybridný menič, ktorý prednostne využíva energiu z panelov a podľa potreby pri nedostatku výkonu si doplní chýbajúcu energiu zo siete. Treba zdôrazniť, že tento menič nedodáva prebytočnú energiu do siete. Voči sieti sa správa ako spotrebič. Povolenie na pripojenie meniča je uvedené na úvodnej stránke nášho webu. Hybridný menič využíva sieť ako záložný zdroj energie, preto je schopný dodávať energiu aj pre energeticky náročnejšie spotrebiče. Možno ho pripojiť na vybrané okruhy, ktoré je potrebné zabezpečiť zálohovaním proti výpadku prúdu. Možno ho tiež doplniť smerovačom výkonu a tak distribuovať energiu tam, kde je potrebná.

Zariadenie obsahuje nasledujúce komponenty :

12 x Fotovoltaický panel 275Wp/30V 

1 x hliníková konštrukcia na montáž panelov na sedlovú strechu /pri objednávaní treba uprestniť typ strechy/

1 x MPPT regulátor nabíjania

2 x LiFeYPO 90 Ah, 12V, zapojená ako 24V batéria

1 x Menič/Nabíjač  Victron Energy Multiplus C 24V/3000 VA

1 x Dvojpólový poistný odpojovač panelov

2 x pár vodičov 30 mm2 v dĺžke 2,5 m na pripojenie akumulátora a regulátora nabíjania

1 x pár vodičov v dĺžke 25 m na pripojenie panelov

1 x color control monitor na meranie objemu vyrobenej energie a pripojenie zariadenia k internetu. Možno sledovať mobilom

potrebný elektroinštalačný materiál

Orientačná CENA: 7.700,- € s DPH  - dotácia 1.500,- €

V cene zariadenia je obhliadka miesta určeného pre motáž, návrh konkrétneho systému, spracovanie potrebnej dokumentácie /projektu/ doprava materiálu na miesto určenia, montáž, pripojenie zariadenia do domového rozvodu. Po montáži nasleduje zaškolenie a inštruktáž. Odovzdaním zariadenia naša starostlivosť o zákazníka nekončí. Nasleduje mesačná skúšobná prevádzka, v priebehu ktorej sa zariadenie testuje a v prípade vzniku závad sa tieto odstránia. Až potom začína plnohodnotná prevádzka, ktorú si už riadi zákazník sám. Naďalej však zostávame s užívateľom v kontakte, poskytujeme mu potrebné rady, servis a prípadnú pomoc.

 

Zariadenie má nasledujúce rozšírené funkcie :

- ochrana batérie pred hlbokým vybíjaním a následným poškodením

- nabíjanie batérií z fotovoltaických panelov a v prípade nedostatku svetla z rozvodnej siete

- sieť sa v zariadení využíva ako záložný zdroj a prioritne sa spotrebováva vlastná energia vyrobená z fotovoltaických panelov

- možnosť okamžitého využitia energie vyrobenej z panelov alebo batérie s výkonom 2,500 kW/3000 VA/ z meniča + 11,0 kW zo siete

- možnosť využívania systému na ohrev úžitkovej vody pomocou elektrického ohrievača vody

 

Zariadenie je schopné denne vyrobiť až 10 kWh elektrickej energie, čo je dostatočné pre využitie v bežnej domácnosti. Menič hravo zvláda obslúžiť spotrebiče ako je chladnička, mraznička, mikrovlna rúra, varná kanvica, televízor, počítač, vysávač, malé ručné náradie ako je vŕtačka a pod.. S využitím energie zo siete zvládne aj pračku. Zariadenie má dostatočne výkonnú batériu, ktorá je schopná dodať približne 4,32 kWh elektrickej energie. To dostatočne zabezpečí domácnosť vo večerných hodinách na svietenie, pozeranie TV, či prácu s pc. Akumulátor je možné denne vybíjať a opäť nabíjať v rozsahu 50 % s počtom 800 – 1200 nabíjacích cyklov. Pri nižšom stupni vybitia batérie sa počet vybíjacích cyklov ešte zvýši.

Podľa svetelných podmienok je zariadenie schopné za rok vyrobiť 2500 – 3200 kWh energie. To môže predstavovať približne 40 – 80% spotreby elektrickej energie bežnej domácnosti v rodinnom dome, kde sa nevykuruje elektrickou energiou. Zariadenie je navrhnuté tak, že sa dá ľahko rozšíriť, či už pridaním fotovoltických panelov, zvýšiť výkon pridaním ďalšieho meniča rovnakého typu až do počtu 6 kusov, alebo aj zvýšiť kapacitu akumulátora.

Odkaz Schválenie zariadenia

 

foto orientacia panelovmapa-solarneho-ziareniaslnecnamapa

 

 

Hybridná klimatizácia LOGITEX

Predstavujeme našu novinku, ktorá prišla na trh v roku 2019. Je to naša hybridná klimatizácia, ktorá chladí a aj kúri a prednostne berie energiu z FV panelov. Pripája sa dvoma káblami do našej riadiacej jednotky LX DC BOX a káblom do AC siete. Pomocou aplikácie v mobilnom telefóne si klimatizáciu môžete zapnúť. Akonáhle zapnete klimatizáciu, automaticky sa odpojí od panelov zásobník vody. Po vypnutí klimatizácie sa všetko vráti späť a zohrieva sa voda. Týmto sme doplnili náš systém aj o výrobu chladu a tým pádom dokážeme využiť energiu z panelov skoro na 100%.  Klimatizáciu dlhodobo testujeme, len pre info. v mesiacoch júl a august sme denne od 8.00 do 17.00 hod. chladili našu predvádzaciu miestnosť, pri spotrebe len 3,8kWh elektriny zo siete za dva mesiace!  Klimatizácia má max. príkon 1,5kW ale výkon chladenia 3,7kW a kúrenia 4,5kW/hodina.

Cena klimatizácie Logitex: 1.390,- eur s DPH. V cene je WIFI, MPPT, modul LX. V cene nie sú prepojovacie trubice medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou.

Reportáž z  relácie Svet technológii televízie TA3 si môžte pozrieť tu.

Klimatizácia LOGITEX pracuje aj bez pripojenia na FV panely. Po pripojení na FV panely sa automaticky mení priorita vstupov a prednostne je využitá energia z panelov.

 

 


        Odber elektriny zo siete domu a aktuálnu výrobu jednosmerného prúdu z FV panelov si môžete kontrolovať pomocou merača spotreby v cene okolo 9,- eur.

 

 

REFERENCIE  FOTOVOLTAIKA

- Ostrovné elektrárne + kombinácie s ohrevom vody, inteligentná inštalácia – cielené využívanie slnečnej energie

 

DSC08964 IMG_20160815_134033 DSC06699 DSC04168 DSC06704 DSC00530 DSC00533 DSC00553 DSC04162 – kopie DSC06697 IMG_20161008_124342 IMG_20161008_124221 IMG_20170818_171754 IMG_20170808_122928 IMG_20170628_121214 IMG_20170731_143344 IMG_20170713_103919 IMG_20170705_155551 IMG_20170628_121322Ostrovné a hybridné elektrárne   IMG_20170319_165818 IMG_20170313_151437 IMG_20170308_162804 IMG_20170308_162952 IMG_20170311_163910IMG_20170828_143406 IMG_20170220_170856 IMG_20170215_170221 IMG_20170120_140002

Hybridná, fotovoltická elektrárnička je zariadením určeným pre montáž na menšie rodinné domy, chaty, garáže, prípadne na iné objekty, nevyžadujúce nadmerne veľké množstvo elektrickej energie. Má schopnosť vyrobiť dostatok energie do priamej spotreby a prebytočnú energiu ukladá do stredne veľkej batérie na neskoršie /nočné/ využitie. V uvedenej zostave je navrhnutý menič 3000 VA. V súprave sa používa hybridný menič, ktorý prednostne využíva energiu z panelov a podľa potreby pri nedostatku výkonu si doplní chýbajúcu energiu zo siete. Treba zdôrazniť, že tento menič nedodáva prebytočnú energiu do siete. Voči sieti sa správa ako spotrebič. Povolenie na pripojenie meniča je uvedené na úvodnej stránke nášho webu. Hybridný menič využíva sieť ako záložný zdroj energie, preto je schopný dodávať energiu aj pre energeticky náročnejšie spotrebiče. Možno ho pripojiť na vybrané okruhy, ktoré je potrebné zabezpečiť zálohovaním proti výpadku prúdu. Možno ho tiež doplniť smerovačom výkonu a tak distribuovať energiu tam, kde je potrebná.

IMG_20161124_155014DSC01314 IMG_20161124_154958    IMG_20161118_134133 IMG_20161008_124221

Ohrievače vody LOGITEX

Ohrievače vody LX ACDC/M+K(KW) predstavujú nové technické riešenie ohrevu vody pri využití ekologicky čistých zdrojov energie. Pre ohrev vody sa využíva energia slnka, ktorá pomocou fotovoltaických článkov vyrába jednosmerný elektrický prúd, ktorý zohrieva vodu v zásobníku. Originálnym riešením je napojenie na fotovoltaické panely, pri ktorom nevznikajú žiadne straty elektrickej energie a preto zariadenie pracuje veľmi efektívne, pričom je zabezpečená tepelná ochrana a bezpečná regulácia celého systému.

Jednoduchosť a variabilita umiestnenia fotovoltaických panelov, ich bezúdržbová prevádzka a veľmi jednoduché prepojenie so zásobníkom vody pomocou tenkého elektrického kábla dáva prakticky neobmedzené možnosti využitia zariadenia v rodinných a panelových domoch, ako aj v priemyselných objektoch.

Z celospoločenského hľadiska sa jedná o výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

Využitie fotovoltaických panelov na ohrev vody je ekologická výroba elektrickej energie, ktorú si v plnom rozsahu spotrebováva priamo výrobca. Nie sú potrebné žiadne povolenia na pripojenie a nemusia sa nakupovať daľšie prídavné zariadenia. Je to zatiaľ najefektívnejšie a bezstratové využitie ekologickej elektrickej energie z fotovoltaických panelov.

Možnosti ohrevu

Intenzitu slnečného svetla ovplyvňuje počasie a ročné obdobia, preto je slnko v pozemských podmienkach nestály zdroj energie. Hybridné ohrievače dokážu zohrievať vodu slnečným žiarením alebo kombináciou slnka a stálych zdrojov energie (plyn, elektrina zo siete). Hybridné ohrievače vody LX ACDC/M+K sú určené na predohrev a ohrev vody.

Predohrev vody

Pre predohrev vody sa ohrievače vody zapájajú pred plynový alebo elektrický kotol so zásobníkovým alebo prietokovým ohrevom vody, alebo tepelným čerpadlom na zdroj studenej vody (Obr. 1).

 Teplá voda predohriata pomocou fotovoltaických panelov prúdi priamo do zásobníka, výmenníka v plynovom alebo elektrickom kotli a ak je dostatočne teplá, nedôjde k odberu plynu alebo elektriny, čím dochádza k značnej úspore energii. V prípade, že voda nie je dostatočne zohriata energiou z fotovoltaických panelov, dôjde k dohriatiu vody v kotli. Na samotný ohrev vody sa spotrebuje výrazne menšie množstvo energie ako pri ohreve studenej vody. Takéto zapojenie ohrievačov vody LX ACDC/M+K garantuje teplú vodu i v prípade dlhodobo nepriaznivého počasia a zároveň šetrí značné finančné prostriedky za úsporu energií. Pri použití ohrievačov vody na predohrev vody pre tepelné čerpadlo prúdi do zásobníka tepelného čerpadla namiesto studenej vody voda predohriata až na maximálny teplotný limit tepelného čerpadla.

Pri takomto zapojení dochádza k predĺženiu životnosti tepelného čerpadla až o 30 %.

Zapojenie ohrievača vody LX ACDC/M+K pred plynový kotol umožňuje zohrievať vodu aj v prípade, že dôjde k poruche alebo obmedzeniu dodávky plynu. V takomto prípade sa voda zohrieva pomocou slnka alebo ak je nepriaznivé počasie, je možné aktivovať druhú rezervnú špirálu v ohrievači vody, ktorá sa zapína pomocou druhého termostatu. Rezervná špirála je napojená na elektrickú energiu zo siete (AC 230 V). Jej aktiváciou sa ohrievače vody LX ACDC/M+K stávajú klasickými elektrickými ohrievačmi vody a spoločne s elektrickým zdrojom z fotovoltaických panelov plnohodnotne zohrievajú vodu aj bez dodávky plynu.

Ohrev vody

Ohrievače vody LX ACDC/M+K je možné použiť ako samostatné elektrické ohrievače vody. Pracujú na princípe dvoch samostatných elektrických okruhov (Obr. 2). Prvý je napojený na elektrickú energiu zo siete (AC 230 V) a druhý je napojený na ekologicky čistú elektrickú energiu z fotovoltaických panelov. Obidva okruhy môžu pracovať súčasne alebo každý samostatne.
Pripojenie na zdroj elektrickej energie zo siete garantuje ohrev vody počas dlhodobo nepriaznivého počasia. Pomocou termostatu sa nastaví požadovaná teplota vody (napr. 45 °C). Pri dosiahnutí prednastavenej teploty 45 °C sa automaticky vypína prívod elektrickej energie zo siete (AC 230 V) a v ohrievači vody sa ďalej zohrieva voda ekologicky čistou elektrickou energiou z fotovoltaických panelov (ohrev až na max. teplotu 75 °C).

Pri takomto novom spôsobe ohrevu vody dochádza k významnej úspore elektrickej energie čerpanej zo siete so sprievodným významným šetrením finančných prostriedkov. Ohrievače vody LX ACDC/M+K (KW) sa dajú využiť aj na pripojenie nočného prúdu (dvojtarife). V takejto variante v noci zohrieva vodu zdroj lacného nočného prúdu a cez deň ekologicky vyrobený prúd z fotovoltaických panelov.

Hybridné ohrievače pre pripojenie na HDO sa vyrábajú len na objednávku!DSC09066

Typy ohrievačov vody LX ACDC/M+K (KW)

Typ ohrievača Prúd pre ohrev Tepelné straty
kwh/24h
Objem (l) Hmotnosť
(kg)
Výška x Priemer (mm) Výkonová rada Výkon AC
špirály kW
LX ACDC/M+K 100 AC+DC 0,88 100 46/62 961 x 524 A, B, C 2
LX ACDC/M+K 125 AC+DC 1,09 125 52/68 1 126 x 524 A, B, C 2
LX ACDC/M+K 160 AC+DC 1,39 160 62/78 1 315 x 524 A, B, C 2
LX ACDC/M+K 200 AC+DC 1,40 200 80/96 1 375 x 584 A, B, C 2
LX ACDC/M+K KW 200 AC+DC 1,40 200 80/96 1 375 x 584 A, B, C 2

Výkonnostná rada: A = 1,0 kW B = 1,5 kW C = 2,0 kW, Elektrické krytie: IP 45
Všetky typy ohrievačov vody LX ACDC/M+K a M+KW majú zabudovanú univerzálnu špirálu pre jednosmerný prúd z panelov. Na univerzálnu špirálu možno pripojiť fotovoltaický zdroj 1,0 kW (120 V DC) alebo 1,5 kW (180 V DC), alebo 2,0 kW (240 V DC).DSC04166

 

Typy ohrievačov vody LX ACDC/M

Typ ohrievača Prúd pre ohrev Tepelné straty
kwh/24h
Objem (l) Hmotnosť
(kg)
Výška x Priemer (mm) Výkonová rada Výkon AC
špirály kW
LX ACDC 80 AC+DC 0,71 80 38    811 x 524 A, B, C 2
LX ACDC 100 AC+DC 0,88 100 44    956 x 524 A, B, C 2
LX ACDC 125 AC+DC 1,09 125 50 1 121 x 524 A, B, C 2
LX ACDC 160 AC+DC 1,39 150 60 1 310 x 584 A, B, C 2
LX ACDC 200 AC+DC 1,40 200 78 1 375 x 584 A, B, C 2

Výkonnostná rada: A = 1,0 kW B = 1,5 kW C = 2,0 kW, Elektrické krytie: IP 45

Akumulovať vyrobenú elektrinu z fotovoltaických panelov sa dá aj pomocou systému dvoch zásobníkov vody Logitex (Obr. 3).

Elektrina z panelov prednostne zohrieva vodu v prvom zásobníku vody, ktorý je určený pre bežnú spotrebu teplej vody v domácnosti. Po nahriatí prvého zásobníka, sa elektrina z fotovoltaických panelov automaticky presmeruje na ohrev vody v druhom zásobníku, na ktorý je napojená umývačka riadu a cez zmiešavací ventil aj pračka.

Po zapnutí umývačky alebo pračky, nedochádza k odberu elektriny zo siete na ohrev vody, pretože namiesto studenej vody vteká do umývačky a pračky teplá voda. V tomto prípade druhý zásobník nahrádza funkciu elektrickej batérie. Efekt je rovnaký – minimálny odber elektriny z distribučnej siete.

Druhý zásobník zároveň zabezpečuje predohrev vody pre prvý zásobník. Pri takomto zapojení nie je potrebný menič DC/AC pre výrobu elektriny do siete, ani elektrické batérie s meničom.

Do distribučnej siete nepreniká žiadna vyrobená elektrina z fotovoltaických panelov a preto nie sú potrebné žiadne schvaľovania a povolenia od distribučnej spoločnosti.

Celá ekologicky vyrobená elektrina z fotovoltaických panelov sa spotrebuje v domácnosti, čím dochádza k výraznému šetreniu finančných prostriedkov v domácnosti za neodobratú elektrinu z distribučnej siete.

Všetky hybridné ohrievače vody modelovej rady M+K (KW) sa po nahriatí vody na predvolenú teplotu vody vypnú a automaticky presmerujú elektrickú energiu do meniča (Obr. 4), kde sa zmení jednosmerný prúd (DC) na striedavý (AC). Ekologicky vyrobený elektrický prúd sa prednostne spotrebováva v rámci vnútornej elektrickej siete – a ak výroba pokrýva okamžitú spotrebu v dome, nedochádza k odberu elektrickej energie z verejnej siete. Takto vyrobená elektrická energia prináša majiteľovi nemalé finančné prostriedky za ušetrenú elektrickú energiu z verejnej siete. Použitie ohrievača vody rady M+K (KW) umožňuje nielen 100 % využitie vyrobenej elektrickej energie z fotovoltaických panelov, ale umožňuje použitie maximálneho povoleného zdroja fotovoltaických panelov aj pre menšie objemy zásobníkov. V prípade väčšieho odberu teplej vody a následnom znížení jej teploty v ohrievači vody, dôjde k automatickému presunu elektrickej energie z fotovoltaických panelov z meniča do ohrievača vody. Menič sa vypne. Po nahriatí vody sa proces automaticky opakuje. Výsledným efektom používania ohrievača vody LX ACDC/M+K (KW) je nielen teplá voda, ale aj vlastná výroba elektrickej energie pre domácnosť, ktorá sa môže použiť napríklad na napájanie klimatizácie alebo kúrenia. A to všetko ekologicky elektrickým čistým zdrojom. Prebytok energie z ohrievača vody sa dá presmerovať na nahriatie ďalšieho ohrievača vody (Obr. 5) alebo nabíjanie batérie.

Poznámka: Ohrievače vody modelovej rady LX ACDC/M+K (KW) zabezpečujú mechanické odpojenie DC prúdu pri odpojení meniča (DC/AC) od verejnej siete.

 

Hybridné ohrievače vody LX ACDC/M+K (Obr. 6) je možné okrem ohrevu AC a DC prúdom pripojiť aj k externému zdroju tepla (krby, pece, tepelné čerpadlá, plynové kotle a pod.). Pomocou vstavaného trubkového systému (výmenníku) v ohrievači, dochádza k odovzdávaniu tepla do vody v ohrievači. Hybridný ohrievač LX ACDC/M+K je možné napojiť na teplovodný externý zdroj s max. teplotou 100 °C a tlaku 1 MPa. Výmenník pracuje v nútenom ako aj v samospádovom obehu. (Platí aj pre modelovú radu LX ACDC/M+KW.)

Hybridné ohrievače vody LX ACDC/M+KW

Modelová rada M+KW sa vyrába len v 200 l prevedení, má dve 100 litrové teplotné sekcie.- pripojenie na plynové alebo elektrické kotle ako zásobník teplej vody
Je určený pre:
- podlahové kúrenie pasívnych a nízkoenergetických domov ako ekologický elektrický kotolModel M+KW je pre výrobu teplej vody rozdelený na dve časti (Obr. 8):

Voda v spodnej časti (B) sa predohrieva alebo zohrieva pred vstupom do hornej časti (A) zásobníka na teplotu vody, ktorá je vo vrchnej časti (A) zohriata pomocou plynového alebo elektrického kotla. Keď sa teploty vyrovnajú, fotovoltaický zdroj zohrieva celý 200 l zásobník (A+B) až na maximálnu teplotu 75 °C (Obr. 8).

Ohrev vody modelom M+KW znamená veľmi efektívne využitie ekologicky vyrobenej elektriny zo slnka, čím dochádza k výraznej úspore plynu alebo elektriny a výrazne sa predlžuje životnosť plynových alebo elektrických kotlov.

Model M+KW sa dá využiť aj ako ekologický kotol pre podlahové kúrenie (kvapalné) pasívnych a nízkoenergetických domov. Je však potrebné na vrchnú časť zásobníka nainštalovať odvzdušňovací ventil.

Po ukončení vykurovacej sezóny sa ekologicky vyrobená elektrina z fotovoltaických panelov môže automaticky presmerovať z LX ADCD/M+KW do meniča na výrobu AC prúdu pre použitie v domácnosti alebo priamo pre ohrev teplej vody pomocou ďalšieho hybridného ohrievača LX ACDC/M+K. Dá sa presmerovať aj na nabíjanie batérie.

Fotovoltaické panely

Nesporne veľkou výhodou fotovoltaických panelov je ich pomerne nízka váha (cca 19 kg/1 panel), čo umožňuje umiestniť panely kdekoľvek, kde je max. priamy dopad slnečného svetla. Ideálna orientácia je na juh s možnou odchýlkou +- 20°. Pri väcšej odchýlke dochádza k stratám pri výrobe elektriny v paneloch. Sklon panelov v strednej Európe by mal byt v rozmedzí 20-36°. Vzdialenosť káblov medzi panelmi a zásobníkom vody by nemala byt väčšia ako 100 m. Najviac používané fotovoltaické panely majú rozmery okolo 160 x 100 cm (1,6 m2).

UPOZORNENIE:
Pre hybridné ohrievače vody LX ACDC/M+K (KW) sú určené fotovoltaické panely s výkonnostnými parametrami: 30V +- 10 % a 8A +- 5 % pre 1 panel pri záťaži.

Je možné použiť klasické monokryštalické ako aj polykryštalické panely, ktoré sa zapájajú sériovo (Obr. 9). Amorfné a vysokonapäťové monokryštalické a polykryštalické panely je možné použiť len pri sériovo-paralelnom zapojení (Obr. 10 a 11), pri dodržaní limitných parametrovpre ohrievače vody Logitex.

          Životnosť fotovoltaických panelov je minimálne 25 rokov.

 

 

Pri použití vysokonapäťových panelov (60 V) alebo amorfných panelov a vhodnom sériovo-paralelnom zapojení je možné použiť aj iné výkonové, napäťové a prúdové hodnoty panelov, ale výsledné hodnoty musia byť rovnaké, ako sú predpísané limitné parametre pre pripojenie ohrievačov vody LX ACDC/M+K(W).

 

 

Fotovoltaické kúrenie

Patentované ovládanie jednosmerného prúdu (DC), ktoré používa Logitex, sa dá použiť okrem ohrevu vody aj pre kúrenie, ktoré je pripojené ku zdroju z fotovoltaických panelov. Absolútnou svetovou dominanciou systému Logitex je automatický presun jednosmerného prúdu medzi výrobkami, ktoré sú napojené na zdroj jednosmerného prúdu (DC). Ak sa v zásobníku vody zohreje voda na nastavenú teplotu, elektrinu (DC) presunie do druhého zásobníka alebo z vykurovacieho systému do zásobníka, čím sa rovnomerne rozdelí celodenná produkcia elektriny z fotovoltaických panelov. Systémy fotovoltaického kúrenie by mali byť vždy predradené pred ohrievačmi vody. Systémy kúrenia a ohrevu vody Logitex komunikujú medzi sebou automaticky, bez potreby ďalšieho elektronického riadenia. Fotovoltaické kúrenie je možné využiť pre elektrické výhrevné systémy alebo pre kvapalinové systémy vykurovania.

1. Elektrické kúrenie DC, elektrické kúrenie AC a ohrev vody s výkonom fotovoltaiky 1-4 kW DC (1-6 kW DC)

Doporučené riešenie pre nízkoenergetické a pasívne domy.

Podlahové kúrenie je riešené výhrevným vodičom v podlahe, ktorý je zapojený na zdroj striedavého prúdu (AC) zo siete. Pripojenie do siete garantuje vykurovanie v čase, keď je nedostatok slnečného žiarenia. Pod výhrevný vodič AC sa do podlahy uloží druhý výhrevný vodič Logitex, ktorý je priamo pripojený na prúd z FV panelov (DC). Akumulácia DC do podlahy optimalizuje tepelný príkon zo slnka. Cez deň slnko zohrieva dom cez okná a zároveň akumuluje energiu cez zariadenie Logitex do podlahy. Večer a v noci stúpa naakumulované teplo z podlahy do domu. Preto je dôležité, aby bol vykurovací vodič Logitex uložený hlbšie v podlahe. Podlahové kúrenie pomocou výhrevných vodičov AC vyžaduje oproti iným systémom kúrenia minimálnu investíciu.
Ohrev pitnej vody je zabezpečený prostredníctvom zásobníka objemu 300-500 l so systémom riadenia Logitex. Do zásobníka je priamo pripojený FV zdroj 1-2 kW DC, ku ktorému sa automaticky pripája druhý zdroj z FV panelov, po vypnutí podlahového kúrenia DC. Z nádrže je naviac možné pripojiť práčku a umývačku riadu, ktoré nebudú (alebo len minimálne) odoberať elektrinu zo siete pre svoj ohrev vody, čím dochádza k významnej finančnej úspore za odber elektriny zo siete a zároveň sa optimalizuje využitie ekologicky vyrobenej elektriny z fotovoltaických panelov. Inštalácia 4 kW fotovoltaického zdroja zabezpečí pri správnej polohe panelov, ročnú výrobu elektriny na úrovni 4.000-5.000 kWh. O túto hodnotu klesne odber elektriny zo siete a pre nízkoenergetické a pasívne domy to znamená v celkovej energetickej spotrebe domu, výrazne vyšší podiel výroby a spotreby vlastnej elektriny ako samotný nákup elektriny z verejnej siete. Pritom nízkoenergetický a pasívny dom nie je pripojený s vlastnou výrobou elektriny do verejnej siete! Nie sú potrebné žiadne povolenia a schvaľovania z distribučnej spoločnosti, napriek tomu je majiteľ domu výrobca elektriny z obnoviteľného zdroja.To platí pre všetky systémy Logitex.

Viac info o elektrickom podlahovom kúrení TU.

Dokumenty na stiahnutie:

schemy_kurenie_ESV_1.pdf ( 1728.88 kB )

2. Elektrické podlahové kúrenie a ohrev vody.
Výkon fotovoltaiky 1-2 kW DC

Ekologicky vyrobená elektrina z FV panelov môže byť priamo napojená na podlahové vykurovanie Logitex alebo na akumulačnú elektrickú pec Logitex (LXDC/PEC). Pomocou riadiacich boxov LXDC/H alebo LXDC/S a izbovými termostatmi sa elektrina z FV panelov využíva na kúrenie ako aj na ohrev teplej pitnej vody v zásobníku Logitex. Pri takomto zapojení má prednosť podlahové kúrenie, ktoré po nahriatí miestnosti automaticky presunie elektrinu z panelov do hybridného zásobníka vody Logitex.

V mimovykurovacej sezóne a aj po nahriatí vody v zásobníku vody, sa elektrina z FV panelov automaticky posunie pre ďalšie využitie (menič, batérie alebo ďalší hybridný zásobník vody Logitex).

Dokumenty na stiahnutie:

schemy_kurenie_ESV_2.pdf ( 1260.41 kB )

3. Elektrické podlahové kúrenie 1-2 kW DC a ohrev vody.
Výkon fotovoltaiky 1-6 kW DC

V schéme č. 3 je princíp elektrického kúrenia a ohrevu vody rovnaký ako v schéme č. 2. Rozdiel je vo väčšom FV zdroji (1-6 kW DC) a použití väčšej nádrže (300-2000 l) do ktorej je priamo privedený FV zdroj (1-4 kW DC). Na kúrenie je cez LX DCBOX/H (S) priamo pripojený fotovoltaický zdroj (1-2 kW DC). Po nahriatí miestnosti kúrením sa elektrina (DC) z FV panelov automaticky presunie do LXDC BOX 1-6 kW DC a pripojí sa k primárnemu ohrevu vody fotovoltaikou. Využitie DC prúdu z FV panelov po nahriatí nádrže je rovnaké ako pri schéme č. 2.

Dokumenty na stiahnutie:

schemy_kurenie_ESV_3.pdf ( 1339.98 kB )

4. Elektrické podlahové kúrenie 1-4 kW DC a ohrev vody.
Výkon fotovoltaiky 1-6 kW DC

Fotovoltaika pre kúrenie a ohrev vody sú v princípe rovnaké ako pri schéme č. 2 a 3. Rozdiel je vo zvýšenej kapacite pre elektrické kúrenie na 1-4 kW DC. Využitie prebytku elektriny z fotovoltaického zdroja pri vypnutom kúrení a nahriatom zásobníku je rovnaké ako pri schéme č. 2.

Dokumenty na stiahnutie:

schemy_kurenie_ESV_4.pdf ( 1336.24 kB )

5. Elektrické kúrenie pre objekty bez prívodu striedavého (AC) prúdu zo siete.
Výkon fotovoltaiky 0,5 – 2,0 kW DC

Priame napojenie fotovoltaických panelov na akumulačnú piecku LXDC/PEC je veľmi vhodné pre temperovanie, ohrev stavieb a objektov ako napríklad chaty, sklady, vlhké miestnosti a pod. Kúrenie nie je závislé na prívode striedavého prúdu (AC) zo siete. Je úplne autonómne, vypínanie a zapínanie sa ovláda manuálne pomocou poistkového odpojovača. Akumulačná pec LXDC/PEC je vyrobená a nadimenzovaná pre veľmi vysoké teploty, preto môže byť zapojená priamo na fotovoltaický zdroj o max. výkone 2,0 kW DC.

Viac info o LXDC/PEC TU. Foto TU.

Dokumenty na stiahnutie:

schemy_kurenie_ESV_5.pdf ( 1167.61 kB )

6. Elektrické kúrenie a ohrev vody s vysokým výkonom fotovoltaiky do 18 kW DC

Pre objekty a priemyselné prevádzky kde je potrebný permanentný ohrev vody je možné dodať nádrže, kde je možné pripojiť 6 kW DC, 12 kW DC alebo 18 kW DC. V praxi sa využívajú v poľnohospodárstve – živočíšnej výrobe, v priemysle pre prevádzky, kde sa používa para, pri doohreve kurenárskej vody pri centrálnom zásobovaní tepla, kde sa zásobníky s príkonom 18 kW DC osadzujú na vratnú vetvu uzavretého obehu vykurovacej vody.

10. Kúrenie a ohrev vody v jednej nádrži.
Výkon fotovoltaiky 1-4 kW DC (1-6 kW DC)

Jedna univerzálna stacionárna nádrž (300-2000 l) pre ohrev pitnej vody, umožňuje ohrev pitnej vody ako aj kurenárskej vody v jednej nádrži. Ak sa nekúri, výkon z FV panelov zohrieva celú nádrž a celý obsah nádrže je určený pre spotrebu teplej pitnej vody. Akonáhle sa zapne kúrenie, teplo v spodnej časti nádrže sa pomocou trubkového výmenníka presunie do kúrenia. Vzhľadom na vysoké teploty z FV zdroja v nádrži, je potrebné použiť zmiešavací ventil na okruh kúrenia, aby nedošlo k prehriatiu kúrenia. Funkcie LXDC BOX, bezpotencionálne pripojenie, ON/OFF Grid, dodávka elektriny do meniča a batérií sú popísané v schéme č. 8.