Plyn - Ústredné kúrenie - Voda - Kanalizácia

Potrubné systémy

 • potrubia z PPR-FV-plast
 • medené rúry pre vodu, plyn, vykurovanie – SANCO
 • izolované medené rúry pre klimatizáciu – WICU clim
 • medené rúry pre klimatizáciu a chladenie – FRI GOTEC
 • medené a bronzové spájkovacie tvarovky – IBP
 • medené lisovacie tvarovky – IBP, B-Press, B-Press Gas, B-Press Solar
 • plastovo-hliníkový lisovací systém – SANHA – MultiFit-Flex
 • systém podlahového vykurovania – WATTS, Comap, TE-SA
 • vonkajší tlakový systém z PE-POLIEXT
 • pozinkované rúry a tvarovky
 • čierne rúry a tvarovky
 • nerezové vlnovce na solár, kúrenie, vodu a plyn – Eurotis/Eurogas
 • spojky GEBO
 • kompletný sortiment uchytenia potrubných systémov – ERICO, MCH

Armatúry

 • poistné, odvzdušňovacie ventily, teplomery, tlakomery – WATTS, COMAP
 • závitové armatúry pre vodu, kúrenie, plyn – VALVEX
 • guľové ventily pre vodu, kúrenie – SAS
 • závitové spätné klapky, filtre a sacie koše – SAS
 • závitové armatúry pre rozvody kúrenia – COMAP

Radiátory a konvektory

 • oceľové panelové radiátory – KORADO
 • rebríkové radiátory – Thermal Trend
 • podlahové konvektory – MINIB, ISAN

Ohrievače vody

 • elektrické ohrievače vody – ARISTON
 • elektrické ohrievače vody s tepelným čerpadlom
 • Fotovoltické ohrievače vody LOGITEX-DRAŽICE

 

 

Tepelné izolácie

 • polyetylénové izolačné trubice a pásy na rozvody vody, kúrenia – MIRELON
 • kaučukové izolačné trubice a pásy na rozvody chladenia, soláru – EUROBATEX
 • izolačné pásy a dosky z extrudovaného polystyrénu – STARLON

 

 

Kanalizačné systémy

 • vnútorná kanalizácia HT-PP systém – OSMA, DYKA
 • vnútorná kanalizácia z PVC – PRAMOS, PB
 • zvukovo-izolovaný systém kanalizácie z PP – OSMA, SKOLAN DB
 • vonkajšia kanalizácia KG – systém – OSMA, DYKA
 • RV-systém revízne šachty, vpuste a poklopy pre vonkajšiu kanalizáciu – OSMA, DYKA
 • inštalačné systémy – GEBERIT
 • odtokový program, sifóny, vpuste, žľaby – PB, MCH

Čerpacia technika

 • obehové a cirkulačné čerpadlá
 • ponorné čerpadlá – EBARA
 • záhradné čerpadlá, domáce vodárne – EBARA, PEDROLLO
 • kalové čerpadlá – EBARA

 

 

Expanzné nádoby

 • expanzné nádoby pre ohrev vody – ZILMET
 • expanzné nádoby pre vykurovanie – ČKD, REFLEX
 • expanzné nádoby pre solár – REFLEX

 

 

Vodomery

 • závitové bytové vodomery – B-METERS
 • závitové domové vodomery – B-METERS
 • prírubové vodomery – B-METERS

 

 

Chemická úprava vody, filtre

 • filtre na mechanické nečistoty – HONEYWELL, AQUA
 • zmäkčovacie filtre chemické – AQUA
 • zmäkčovače vody iónovou výmenou – HONEYWELL
 • chemické náplne do filtrov – AQUA

 

 

 

 

 

Ponúkame profesionálne služby v oblasti ÚSPORNEJ REALIZÁCIE STAVIEB :

 • projekcia – Plyn, Kúrenie, Voda, Kanálizácia, fotovoltaika
 • dodávka kompletného sortimentu po obhliadke a miestnom zistení – cenová ponuka ZDARMA
 • prepočty návratnosti a realizácia všetkých druhov vykurovacích systémov.
 • realizácia vodoinštalatérskych prác

Návrh najefektívnejšieho riešenia vykurovacieho systému a systému prípravy teplej vody s využitím alternatívnych obnovitelných zdrojov energií, podľa Vašej požiadavky a finančných možností, s ohľadom na ENERGETICKÉ PROJEKTOVÉ HODNOTENIE – teplotechnické vlastnosti Vašej stavby, Vám bude šetriť čas aj peniaze.

 VY NATO NEMÁTE ? ABY STE ŠETRILI ?  SME TU PRE VÁS - ČI MÁTE ALEBO NEMÁTEPomôžeme a usmerníme Vás - ŠETRÍME S VAMI.

 

e-mail: jozef.daniska1@gmail.com
kontakt: +421 948 52 51 53

 

Ohrievače vody LOGITEX

Ohrievače vody LX ACDC/M+K(KW) predstavujú nové technické riešenie ohrevu vody pri využití ekologicky čistých zdrojov energie. Pre ohrev vody sa využíva energia slnka, ktorá pomocou fotovoltaických článkov vyrába jednosmerný elektrický prúd, ktorý zohrieva vodu v zásobníku. Originálnym riešením je napojenie na fotovoltaické panely, pri ktorom nevznikajú žiadne straty elektrickej energie a preto zariadenie pracuje veľmi efektívne, pričom je zabezpečená tepelná ochrana a bezpečná regulácia celého systému.

Jednoduchosť a variabilita umiestnenia fotovoltaických panelov, ich bezúdržbová prevádzka a veľmi jednoduché prepojenie so zásobníkom vody pomocou tenkého elektrického kábla dáva prakticky neobmedzené možnosti využitia zariadenia v rodinných a panelových domoch, ako aj v priemyselných objektoch.

Z celospoločenského hľadiska sa jedná o výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

Využitie fotovoltaických panelov na ohrev vody je ekologická výroba elektrickej energie, ktorú si v plnom rozsahu spotrebováva priamo výrobca. Nie sú potrebné žiadne povolenia na pripojenie a nemusia sa nakupovať daľšie prídavné zariadenia. Je to zatiaľ najefektívnejšie a bezstratové využitie ekologickej elektrickej energie z fotovoltaických panelov.

Možnosti ohrevu

Intenzitu slnečného svetla ovplyvňuje počasie a ročné obdobia, preto je slnko v pozemských podmienkach nestály zdroj energie. Hybridné ohrievače dokážu zohrievať vodu slnečným žiarením alebo kombináciou slnka a stálych zdrojov energie (plyn, elektrina zo siete). Hybridné ohrievače vody LX ACDC/M+K sú určené na predohrev a ohrev vody.

Predohrev vody

Pre predohrev vody sa ohrievače vody zapájajú pred plynový alebo elektrický kotol so zásobníkovým alebo prietokovým ohrevom vody, alebo tepelným čerpadlom na zdroj studenej vody (Obr. 1).

Teplá voda predohriata pomocou fotovoltaických panelov prúdi priamo do zásobníka, výmenníka v plynovom alebo elektrickom kotli a ak je dostatočne teplá, nedôjde k odberu plynu alebo elektriny, čím dochádza k značnej úspore energii. V prípade, že voda nie je dostatočne zohriata energiou z fotovoltaických panelov, dôjde k dohriatiu vody v kotli. Na samotný ohrev vody sa spotrebuje výrazne menšie množstvo energie ako pri ohreve studenej vody. Takéto zapojenie ohrievačov vody LX ACDC/M+K garantuje teplú vodu i v prípade dlhodobo nepriaznivého počasia a zároveň šetrí značné finančné prostriedky za úsporu energií. Pri použití ohrievačov vody na predohrev vody pre tepelné čerpadlo prúdi do zásobníka tepelného čerpadla namiesto studenej vody voda predohriata až na maximálny teplotný limit tepelného čerpadla.

Pri takomto zapojení dochádza k predĺženiu životnosti tepelného čerpadla až o 30 %.

Zapojenie ohrievača vody LX ACDC/M+K pred plynový kotol umožňuje zohrievať vodu aj v prípade, že dôjde k poruche alebo obmedzeniu dodávky plynu. V takomto prípade sa voda zohrieva pomocou slnka alebo ak je nepriaznivé počasie, je možné aktivovať druhú rezervnú špirálu v ohrievači vody, ktorá sa zapína pomocou druhého termostatu. Rezervná špirála je napojená na elektrickú energiu zo siete (AC 230 V). Jej aktiváciou sa ohrievače vody LX ACDC/M+K stávajú klasickými elektrickými ohrievačmi vody a spoločne s elektrickým zdrojom z fotovoltaických panelov plnohodnotne zohrievajú vodu aj bez dodávky plynu.

Ohrev vody

Ohrievače vody LX ACDC/M+K je možné použiť ako samostatné elektrické ohrievače vody. Pracujú na princípe dvoch samostatných elektrických okruhov (Obr. 2). Prvý je napojený na elektrickú energiu zo siete (AC 230 V) a druhý je napojený na ekologicky čistú elektrickú energiu z fotovoltaických panelov. Obidva okruhy môžu pracovať súčasne alebo každý samostatne.
Pripojenie na zdroj elektrickej energie zo siete garantuje ohrev vody počas dlhodobo nepriaznivého počasia. Pomocou termostatu sa nastaví požadovaná teplota vody (napr. 45 °C). Pri dosiahnutí prednastavenej teploty 45 °C sa automaticky vypína prívod elektrickej energie zo siete (AC 230 V) a v ohrievači vody sa ďalej zohrieva voda ekologicky čistou elektrickou energiou z fotovoltaických panelov (ohrev až na max. teplotu 75 °C).

Pri takomto novom spôsobe ohrevu vody dochádza k významnej úspore elektrickej energie čerpanej zo siete so sprievodným významným šetrením finančných prostriedkov. Ohrievače vody LX ACDC/M+K (KW) sa dajú využiť aj na pripojenie nočného prúdu (dvojtarife). V takejto variante v noci zohrieva vodu zdroj lacného nočného prúdu a cez deň ekologicky vyrobený prúd z fotovoltaických panelov.

Hybridné ohrievače pre pripojenie na HDO sa vyrábajú len na objednávku!

Typy ohrievačov vody LX ACDC/M+K (KW)

Typ ohrievača Prúd pre ohrev Tepelné straty
kwh/24h
Objem (l) Hmotnosť
(kg)
Výška x Priemer (mm) Výkonová rada Výkon AC
špirály kW
LX ACDC/M+K 100 AC+DC 0,88 100 46/62 961 x 524 A, B, C 2
LX ACDC/M+K 125 AC+DC 1,09 125 52/68 1 126 x 524 A, B, C 2
LX ACDC/M+K 160 AC+DC 1,39 160 62/78 1 315 x 524 A, B, C 2
LX ACDC/M+K 200 AC+DC 1,40 200 80/96 1 375 x 584 A, B, C 2
LX ACDC/M+K KW 200 AC+DC 1,40 200 80/96 1 375 x 584 A, B, C 2

Výkonnostná rada: A = 1,0 kW B = 1,5 kW C = 2,0 kW, Elektrické krytie: IP 45
Všetky typy ohrievačov vody LX ACDC/M+K a M+KW majú zabudovanú univerzálnu špirálu pre jednosmerný prúd z panelov. Na univerzálnu špirálu možno pripojiť fotovoltaický zdroj 1,0 kW (120 V DC) alebo 1,5 kW (180 V DC), alebo 2,0 kW (240 V DC).

 

Typy ohrievačov vody LX ACDC/M

Typ ohrievača Prúd pre ohrev Tepelné straty
kwh/24h
Objem (l) Hmotnosť
(kg)
Výška x Priemer (mm) Výkonová rada Výkon AC
špirály kW
LX ACDC 80 AC+DC 0,71 80 38    811 x 524 A, B, C 2
LX ACDC 100 AC+DC 0,88 100 44    956 x 524 A, B, C 2
LX ACDC 125 AC+DC 1,09 125 50 1 121 x 524 A, B, C 2
LX ACDC 160 AC+DC 1,39 150 60 1 310 x 584 A, B, C 2
LX ACDC 200 AC+DC 1,40 200 78 1 375 x 584 A, B, C 2

Výkonnostná rada: A = 1,0 kW B = 1,5 kW C = 2,0 kW, Elektrické krytie: IP 45

Akumulovať vyrobenú elektrinu z fotovoltaických panelov sa dá aj pomocou systému dvoch zásobníkov vody Logitex (Obr. 3).

Elektrina z panelov prednostne zohrieva vodu v prvom zásobníku vody, ktorý je určený pre bežnú spotrebu teplej vody v domácnosti. Po nahriatí prvého zásobníka, sa elektrina z fotovoltaických panelov automaticky presmeruje na ohrev vody v druhom zásobníku, na ktorý je napojená umývačka riadu a cez zmiešavací ventil aj pračka.

Po zapnutí umývačky alebo pračky, nedochádza k odberu elektriny zo siete na ohrev vody, pretože namiesto studenej vody vteká do umývačky a pračky teplá voda. V tomto prípade druhý zásobník nahrádza funkciu elektrickej batérie. Efekt je rovnaký – minimálny odber elektriny z distribučnej siete.

Druhý zásobník zároveň zabezpečuje predohrev vody pre prvý zásobník. Pri takomto zapojení nie je potrebný menič DC/AC pre výrobu elektriny do siete, ani elektrické batérie s meničom.

Do distribučnej siete nepreniká žiadna vyrobená elektrina z fotovoltaických panelov a preto nie sú potrebné žiadne schvaľovania a povolenia od distribučnej spoločnosti.

Celá ekologicky vyrobená elektrina z fotovoltaických panelov sa spotrebuje v domácnosti, čím dochádza k výraznému šetreniu finančných prostriedkov v domácnosti za neodobratú elektrinu z distribučnej siete.

Všetky hybridné ohrievače vody modelovej rady M+K (KW) sa po nahriatí vody na predvolenú teplotu vody vypnú a automaticky presmerujú elektrickú energiu do meniča (Obr. 4), kde sa zmení jednosmerný prúd (DC) na striedavý (AC). Ekologicky vyrobený elektrický prúd sa prednostne spotrebováva v rámci vnútornej elektrickej siete – a ak výroba pokrýva okamžitú spotrebu v dome, nedochádza k odberu elektrickej energie z verejnej siete. Takto vyrobená elektrická energia prináša majiteľovi nemalé finančné prostriedky za ušetrenú elektrickú energiu z verejnej siete. Použitie ohrievača vody rady M+K (KW) umožňuje nielen 100 % využitie vyrobenej elektrickej energie z fotovoltaických panelov, ale umožňuje použitie maximálneho povoleného zdroja fotovoltaických panelov aj pre menšie objemy zásobníkov. V prípade väčšieho odberu teplej vody a následnom znížení jej teploty v ohrievači vody, dôjde k automatickému presunu elektrickej energie z fotovoltaických panelov z meniča do ohrievača vody. Menič sa vypne. Po nahriatí vody sa proces automaticky opakuje. Výsledným efektom používania ohrievača vody LX ACDC/M+K (KW) je nielen teplá voda, ale aj vlastná výroba elektrickej energie pre domácnosť, ktorá sa môže použiť napríklad na napájanie klimatizácie alebo kúrenia. A to všetko ekologicky elektrickým čistým zdrojom. Prebytok energie z ohrievača vody sa dá presmerovať na nahriatie ďalšieho ohrievača vody (Obr. 5) alebo nabíjanie batérie.

Poznámka: Ohrievače vody modelovej rady LX ACDC/M+K (KW) zabezpečujú mechanické odpojenie DC prúdu pri odpojení meniča (DC/AC) od verejnej siete.

 

Hybridné ohrievače vody LX ACDC/M+K (Obr. 6) je možné okrem ohrevu AC a DC prúdom pripojiť aj k externému zdroju tepla (krby, pece, tepelné čerpadlá, plynové kotle a pod.). Pomocou vstavaného trubkového systému (výmenníku) v ohrievači, dochádza k odovzdávaniu tepla do vody v ohrievači. Hybridný ohrievač LX ACDC/M+K je možné napojiť na teplovodný externý zdroj s max. teplotou 100 °C a tlaku 1 MPa. Výmenník pracuje v nútenom ako aj v samospádovom obehu. (Platí aj pre modelovú radu LX ACDC/M+KW.)

Hybridné ohrievače vody LX ACDC/M+KW

Modelová rada M+KW sa vyrába len v 200 l prevedení, má dve 100 litrové teplotné sekcie.- pripojenie na plynové alebo elektrické kotle ako zásobník teplej vody
Je určený pre:
- podlahové kúrenie pasívnych a nízkoenergetických domov ako ekologický elektrický kotolModel M+KW je pre výrobu teplej vody rozdelený na dve časti (Obr. 8):

Voda v spodnej časti (B) sa predohrieva alebo zohrieva pred vstupom do hornej časti (A) zásobníka na teplotu vody, ktorá je vo vrchnej časti (A) zohriata pomocou plynového alebo elektrického kotla. Keď sa teploty vyrovnajú, fotovoltaický zdroj zohrieva celý 200 l zásobník (A+B) až na maximálnu teplotu 75 °C (Obr. 8).

Ohrev vody modelom M+KW znamená veľmi efektívne využitie ekologicky vyrobenej elektriny zo slnka, čím dochádza k výraznej úspore plynu alebo elektriny a výrazne sa predlžuje životnosť plynových alebo elektrických kotlov.

Model M+KW sa dá využiť aj ako ekologický kotol pre podlahové kúrenie (kvapalné) pasívnych a nízkoenergetických domov. Je však potrebné na vrchnú časť zásobníka nainštalovať odvzdušňovací ventil.

Po ukončení vykurovacej sezóny sa ekologicky vyrobená elektrina z fotovoltaických panelov môže automaticky presmerovať z LX ADCD/M+KW do meniča na výrobu AC prúdu pre použitie v domácnosti alebo priamo pre ohrev teplej vody pomocou ďalšieho hybridného ohrievača LX ACDC/M+K. Dá sa presmerovať aj na nabíjanie batérie.

Fotovoltaické panely

Nesporne veľkou výhodou fotovoltaických panelov je ich pomerne nízka váha (cca 19 kg/1 panel), čo umožňuje umiestniť panely kdekoľvek, kde je max. priamy dopad slnečného svetla. Ideálna orientácia je na juh s možnou odchýlkou +- 20°. Pri väcšej odchýlke dochádza k stratám pri výrobe elektriny v paneloch. Sklon panelov v strednej Európe by mal byt v rozmedzí 20-36°. Vzdialenosť káblov medzi panelmi a zásobníkom vody by nemala byt väčšia ako 100 m. Najviac používané fotovoltaické panely majú rozmery okolo 160 x 100 cm (1,6 m2).

UPOZORNENIE:
Pre hybridné ohrievače vody LX ACDC/M+K (KW) sú určené fotovoltaické panely s výkonnostnými parametrami: 30V +- 10 % a 8A +- 5 % pre 1 panel pri záťaži.

Je možné použiť klasické monokryštalické ako aj polykryštalické panely, ktoré sa zapájajú sériovo (Obr. 9). Amorfné a vysokonapäťové monokryštalické a polykryštalické panely je možné použiť len pri sériovo-paralelnom zapojení (Obr. 10 a 11), pri dodržaní limitných parametrovpre ohrievače vody Logitex.

          Životnosť fotovoltaických panelov je minimálne 25 rokov.

 

 

Pri použití vysokonapäťových panelov (60 V) alebo amorfných panelov a vhodnom sériovo-paralelnom zapojení je možné použiť aj iné výkonové, napäťové a prúdové hodnoty panelov, ale výsledné hodnoty musia byť rovnaké, ako sú predpísané limitné parametre pre pripojenie ohrievačov vody LX ACDC/M+K(W).